NQ_08.28_10;14NQ_08.28_10;15-2NQ_08.28_10;15-3NQ_08.28_10;15NQ_08.28_10;19-2NQ_08.28_10;19-3NQ_08.28_10;19-4NQ_08.28_10;19-5NQ_08.28_10;19NQ_08.28_10;20-2NQ_08.28_10;20-3NQ_08.28_10;20-4NQ_08.28_10;20-5NQ_08.28_10;20-6NQ_08.28_10;20-7NQ_08.28_10;20-8NQ_08.28_10;20NQ_08.28_10;21-2NQ_08.28_10;21NQ_08.28_10;22-2