NQ_09.29_10;14NQ_09.29_10;28NQ_09.29_10;59NQ_09.29_11;00NQ_09.29_11;02NQ_09.29_11;02-2NQ_09.29_11;02-3NQ_09.29_11;02-4NQ_09.29_11;02-5NQ_09.29_11;02-6NQ_09.29_11;02-7NQ_09.29_11;04NQ_09.29_11;04-2NQ_09.29_11;04-3NQ_09.29_11;05NQ_09.29_11;05-2NQ_09.29_11;25NQ_09.29_11;31NQ_09.29_11;32NQ_09.29_11;39