NQ_10.02_07;00NQ_10.02_09;36NQ_10.02_09;45NQ_10.02_09;49NQ_10.02_09;50NQ_10.02_09;50-2NQ_10.02_09;50-3NQ_10.02_09;50-4NQ_10.02_09;50-5NQ_10.02_09;50-6NQ_10.02_09;50-7NQ_10.02_09;54NQ_10.02_09;54-2NQ_10.02_09;58NQ_10.02_09;58-2NQ_10.02_09;59NQ_10.02_10;11NQ_10.02_10;12NQ_10.02_10;15NQ_10.02_10;15-2