NQ_08.29_09;17NQ_08.29_09;32NQ_08.29_09;58NQ_08.29_10;06NQ_08.29_10;10NQ_08.29_10;11-2NQ_08.29_10;11NQ_08.29_10;12NQ_08.29_10;14-2NQ_08.29_10;14-3NQ_08.29_10;14-4NQ_08.29_10;14NQ_08.29_10;15-2NQ_08.29_10;15NQ_08.29_10;18-2NQ_08.29_10;18NQ_08.29_10;21NQ_08.29_10;22-2NQ_08.29_10;22NQ_08.29_10;23-2