NQ_09.06_09;17NQ_09.06_09;51NQ_09.06_10;00NQ_09.06_10;13NQ_09.06_10;14-2NQ_09.06_10;14NQ_09.06_10;22-2NQ_09.06_10;22-3NQ_09.06_10;22-4NQ_09.06_10;22NQ_09.06_10;23NQ_09.06_10;27-2NQ_09.06_10;27NQ_09.06_10;30-2NQ_09.06_10;30-3NQ_09.06_10;30-4NQ_09.06_10;30NQ_09.06_10;31-2NQ_09.06_10;31NQ_09.06_10;32-2